investice

 

 

 

S čím Vám mohu pomoci?

  • akciové fondy s aktivní i pasivní (ETF) správou, dluhopisové fondy, nemovitostní fondy, fondy vázané na 2T repo operace ČNB, komoditní fondy, drahé kovy, kryptoměny

Investování je segment, ke kterému si hledá cestu stále více Čechů. Pojďme společně ochránit Vaše peníze proti znehodnocení, nebo se pobavit o Vašem budoucím rentiérském pasivním příjmu. Sestavím Vám investiční plán na míru. V běžné praxi v něm kladu důraz na diverzifikaci, jak produktovou, geopolitickou, tak měnovou.

Vysvětlíme si základní principy investičních produktů, jejich výhody, ale i míru rizik. Se správně nastaveným finančním plánem dokážeme tato rizika eliminovat a dosáhnout nastavených cílů.

Lukáš Rybčák

A jak to celé probíhá?

Moje služba začíná podrobnou finanční analýzou. Čím více k sobě budeme upřímní, tím lépe se budete v budoucnu mít.

Protože nejsem vystudovaný ekonom, nezakládám si na odborných výrazech a nehraju si na něj, naopak za důležitější považuji, abychom si při společné práci seděli lidsky, naše spolupráce měla jasně stanovená pravidla, a hlavně, aby Vám to celé dávalo smysl. U mě se Vám nestane, že budete platit nesmyslné částky za finanční produkty, které nepotřebujete, nebo nedokážete vlastními slovy popsat.

Probereme základy finanční gramotnosti, vysvětlím Vám princip finančního trhu, stanovíme si pravidla naší spolupráce a představím Vám, na čem by měl stát Váš nový finanční plán.

w

Finanční analýza

Dáme si společně kafe v příjemném prostředí a řekneme si, jaké máte potřeby a přání.

FinančNí plán

Příprava finančního plánu dle vašich potřeb, tak aby byly co nejdříve splněny.

Pravidelný servis

Prvním obchodem to nekončí, naopak, tady spolupráce začíná z dlouhodobého hlediska.

Lukáš Rybčák

Články ze světa financí